ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αγγελία αυτή είναι παλαιότερη των δύο μηνών και ενδέχεται να μην ισχύει.

Γραμματέας στο Ινστιτούτο Παστέρ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ ζητα να καλύψει μια θέση Γραμματέως στο Διαγνωστικό Τμήμα του. Το αντικέιμενο εργασίας για τη γραμματειακή υποστήριξη, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει: διαχείριση/καταχώρηση παραπεμπτικών εξετάσεων,  έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών (τιμολόγηση),  έκδοση παραστατικού είσπραξης, αποστολή αποτελεσμάτων,  χειρισμός τηλεφωνικού κέντρου για ραντεβού, επικοινωνία με ασθενείς, ιατρούς και μονάδες υγείας.

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Πιστοποιημένη γνώση H/Y. Προϋπηρεσία σε διοικητική θέση/γραμματεία/θέση εξυπηρέτησης πελατών, τουλάχιστον, 2 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο έως και την Τρίτη, 2 Μαΐου 2023, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: prosopiko@pasteur.gr Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέση Γραμματέως στο Διαγνωστικό Τμήμα του Ε.Ι.Παστέρ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close