Προσλήψεις γιατρών στο Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται για την πλήρωση μίας (1) θέσης ιατρού Δερματολόγου – Αφροδισιολόγου, με γνώσεις επεμβατικής δερματολογίας (ηλεκτροκαυτηριασμός, κρυοθεραπείες, κλπ). Η εν λόγω θέση αφορά στις δομές του ΤΥΠΕΤ στην Περιφέρεια Αττικής.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Βιογραφικό Σημείωμα το οποίο να περιλαμβάνει πληροφορίες για τις σπουδές, τον τίτλο ειδικότητας, την επαγγελματική δραστηριότητα, το επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο.
 2. Απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου.
 3. Απλό φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
 4. Απλό φωτοαντίγραφο απόφασης τίτλου ειδικότητας.
 5. Επίσημα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις εμπειρίας σε αντίστοιχα με την ειδικότητα της δερματολογίας τμήματα σε κλινικές ή νοσοκομεία.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να καλύπτονται με εν ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά έως την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 ως εξής:

 • Ηλεκτρονικώς, στην e.διεύθυνση mtoupali@typet.groupnbg.com, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα για τη θέση έγγραφα και αναφέροντας στο θέμα: «για τη θέση Ιατρού Δερματολόγου – Αφροδισιολόγου».
 • Ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση Γενική Κλινική Υγείας Μέλαθρον, Θερειανού 4-6, 114 73 Πεδίον Άρεως, αναγράφοντας στον φάκελο «υπόψη Γραμματείας της Διεύθυνσης Τομέα Παροχών Υγείας του ΤΥΠΕΤ, για τη θέση Ιατρού Δερματολόγου – Αφροδισιολόγου».

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται για την πλήρωση θέσεων εφημερευόντων καρδιολόγων, προκειμένου να συμμετέχουν στην κάλυψη του προγράμματος εσωτερικών εφημεριών της Καρδιολογικής Κλινικής του Υγείας Μέλαθρον – ΤΥΠΕΤ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

 1. Βιογραφικό Σημείωμα το οποίο να περιλαμβάνει πληροφορίες για τις σπουδές, τον τίτλο ειδικότητας και την επαγγελματική δραστηριότητα,
 2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου,
 3. Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος,
 4. Φωτοαντίγραφο απόφασης τίτλου ειδικότητας.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να καλύπτονται με εν ισχύ ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά είτε ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση: Γενική Κλινική Υγείας Μέλαθρον Θερειανού 4-6, 11473 Αθήνα, είτε μέσω email: mtoupali@typet.groupnbg.com. Και στις δύο περιπτώσεις απαραίτητη είναι η αναγραφή στον φάκελο/αναφορά στο θέμα: για τη θέση Εφημερεύοντος Καρδιολόγου, υπόψη της Γραμματείας του Τομέα Παροχών Υγείας ΤΥΠΕΤ.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close