Πρόγραμμα αμειβόμενης συμβουλευτικής και κατάρτισης για νέους που θέλουν δική τους επιχείρηση

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, στην προσπάθεια του να συμβάλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, θα υλοποιήσει προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης και αυτοαπασχόλησης/επιχειρηματικότητας για άνεργους νέους 15 έως 29 ετών.

Στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων πρόκειται να υλοποιηθεί άμεσα το πρώτο πρόγραμμα του κύκλου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και αφορά νέους 15 έως 29 ετών, με προτεραιότητα σε:

  • μακροχρόνια ανέργους, κατόχους ή μη κάρτας ανεργίας,
  • όσους δεν συμμετείχαν για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών σε πρόγραμμα κατάρτισης,
  • όσους έχουν διακόψει την εκπαίδευσή τους.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι ενέργειες του προγράμματος περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Επαγγελματική συμβουλευτική

Προβλέπονται 25 ατομικές συνεδρίες υποστήριξης, με επίδομα συμμετοχής ύψους 1.246,30 ευρώ μεικτά (συμπεριλαμβανομένου φόρου), δηλαδή 952,17 ευρώ καθαρά.

Κατάρτιση

Η κατάρτιση περιλαμβάνει συμμετοχή είτε σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 300 ωρών είτε σε προγράμματα εξειδικευμένης ή συγκεκριμένης εκπαίδευσης-κατάρτισης μικρότερης διάρκειας.

Για τις 300 ώρες συμμετοχής στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα συμμετοχής ύψους 2.250 ευρώ μεικτά (συμπεριλαμβανομένου φόρου), δηλαδή 1.719 ευρώ καθαρά.

Για την περίπτωση παροχής εξειδικευμένης ή συγκεκριμένης εκπαίδευσης το μοναδιαίο κόστος ανά άτομο είναι 3.944 ευρώ, ενώ δεν προβλέπεται επίδομα συμμετοχής για τον συμμετέχοντα εκπαιδευόμενο.

Προώθηση επιχειρηματικότητας

Οι νέοι που θα ενταχθούν στη συγκεκριμένη ενέργεια θα λάβουν χρηματοδότηση 15.000 ευρώ για την υποστήριξη της νέας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας

Επιδότηση κινητικότητας

Στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής, οι συμμετέχοντες πρόκειται να λάβουν υποστήριξη για την αλλαγή τόπου κατοικίας, ως αποτέλεσμα της εξεύρεσης εργασίας σε άλλο τόπο, λαμβάνοντας κατ’ αποκοπή το ποσό των 2.000 ευρώ για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον οδηγό υλοποίησης του προγράμματος.

Προθεσμίες υποβολής αίτησης

Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση σας θα πρέπει να έχει αποσταλεί έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015.

  • Σε περίπτωση ταχυδρομικής  αποστολής, ως έγκυρη θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του Ταχυδρομείου.
  • Σε περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής,  ως έγκυρη θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη αποστολή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Σε περίπτωση που κατατίθεται αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά, ως έγκυρη θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης/συμπλήρωσης της αίτησης.

Τρόποι υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν την αίτησή τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Αυτοπροσώπως, προσερχόμενοι στα κατά τόπους ΕΚΠΑ.
  • Ταχυδρομικά, έχοντας συμπληρώσει το επισυναπτόμενο αρχείο (AITISI) στο οποίο είναι απαραίτητη η υπογραφή του αιτούντα.
  • Μέσω ηλεκτρονικής επιστολής e-mail, έχοντας συμπληρώσει ηλεκτρονικά το επισυναπτόμενο αρχείο (AITISI), χωρίς να είναι απαραίτητη η υπογραφή.
  • Μέσω τηλέφωνου σε συνεργασία με τον υπεύθυνο σύμβουλο των ΕΚΠΑ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν Αίτηση στα Εξειδικευμένα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΕΚΠΑ) Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, έχοντας λάβει υπόψη τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, εκτός από τα στοιχεία αποστολής, να αναγράφουν την ένδειξη: «EGF-NUTRIART» και το ΕΚΠΑ στο οποίο απευθύνεστε (π.χ. για Αθήνα η ένδειξη είναι «EGF-NUTRIART- ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑ», για Θεσσαλονίκη «EGF-NUTRIART –ΕΚΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»).

Πληροφορίες για το Έργο

Οι πληροφορίες του Έργου βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εργασίας (www.inegsee.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα των Εξειδικευμένων Κέντρων Προώθησης στην Απασχόληση (ΕΚΠΑ) (www.ekpaine.gr).

Oι συμμετέχοντες μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους ΕΚΠΑ, (αυτοπροσώπως, τηλεφωνικά ή μέσω αποστολής e-mail), με βάση τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Για ΑΘΗΝΑ

ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑΣ

Διεύθυνση: Εμμ. Μπενάκη 71Α Τ.Κ. 10681, ισόγειο

Τηλ. επικοινωνίας: 210 3327721-722 & 210 3327768

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα-Πέμπτη, 10:00-14:00

e-mail: athina@ekpaine.gr

Για ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΚΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διεύθυνση: Αισώπου 24 & Προμηθέως, Τ.Κ. 54627, 3ος όροφος

Τηλ. επικοινωνίας: 2310 545113

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα-Πέμπτη, 09:00-13:00

e-mail: thess@ekpaine.gr

ΑΙΤΗΣΗ

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close