Aιτήσεις στο πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Ο Διοικητής του Ο.Α.Ε.Δ. λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 25 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α΄ 88) που αντικατέστησε το άρθρο 2 του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ Α΄ 258), τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του Ν.1545/1985 (ΦΕΚ 91/Α/20-05-1985), τη με αριθμ. 43452/633/22-12-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3637/Β/31-12-2014) καθώς και το άρθρο 55 του Ν. 4430/2016 (Α’205) καλεί τις εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2019-2020» να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις 20/12/2019 και ώρα 11η πρωινή έως τις 20/02/2020 και ώρα 12η μεσημβρινή στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Στο πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές μονάδες μπορούν να υπαχθούν οι κάθε μορφής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α) Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή/και ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες θα υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα και λειτουργούν εκτός της περιφέρειας της Διοικητικής Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων) και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της πόλεως της Θεσσαλονίκης,

Β) έχουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ,

Γ) Είναι εποχικές, είχαν διακόψει τη συνεχόμενη λειτουργία τους τουλάχιστον για δύο έτη, κατά την προηγούμενη πενταετία (2014-2018), και συγκεκριμένα, τη χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου μέχρι 29η Φεβρουαρίου, εκτός εάν μετείχαν σε ένα τουλάχιστον από τα προηγούμενα προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας για τη χειμερινή περίοδο ή είναι νέες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (άρχισαν δηλαδή να λειτουργούν από την 1η Ιανουαρίου 2018 και μετά), οπότε θα πρέπει να διέκοψαν την συνεχόμενη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο έτος (2018) πριν την 1η Νοεμβρίου.

Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που άρχισαν να λειτουργούν από την 1η Νοεμβρίου 2018 και μετά, δεν επιχορηγούνται.

Δεν υπάγονται :

– Στο πρόγραμμα δεν μπορεί να επιχορηγηθεί ξενοδοχειακή επιχείρηση ή/και ξενοδοχειακή μονάδα για το προσωπικό της, το οποίο πριν την 1η Νοεμβρίου 2018 είχε συνεχόμενη δωδεκάμηνη απασχόληση στην ίδια ή/ και σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση.

– Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις, που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.

– Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων. Είναι δυνατή η υπαγωγή των επιχειρήσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση διακοπής με αναζήτηση αναλογούντος ποσού ή απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης εφόσον προσκομίσουν ταμειακό παραστατικό πληρωμής δικαιούχου, από το οποίο προκύπτει ότι έχουν εξοφλήσει ή εξακολουθούν και καταβάλλουν τις τυχόν δόσεις.

Ωφελούμενοι

– Ωφελούμενοι είναι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι οι οποίοι δικαιούνται επίδομα τακτικής ανεργίας κατά την έναρξη του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης, δηλαδή κατά την 1-11-2019.

– Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή ξενοδοχοϋπαλλήλων στο πρόγραμμα οι οποίοι πριν την 1η Νοεμβρίου 2019 είχαν συνεχόμενη δωδεκάμηνη απασχόληση στην ίδια ή/ και σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση.

– Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή ξενοδοχοϋπαλλήλων στο πρόγραμμα οι οποίοι δεν απασχολούνταν κατά την 31-10-2019.

– Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που εντάσσονται στο ανωτέρω πρόγραμμα, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του Ν. 3986/2011 (Α’ 152), για όσο χρόνο απασχολούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος επιχορήγησης, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 4611/16-05-2019 (ΦΕΚ 73/Α/17-05-2019).

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close