Τηλεργασία: Νέοι κανόνες για την εξ’ αποστάσεως εργασία

Στην θέσπιση κανόνων για την τηλεργασία που περιλαμβάνει και το «δικαίωμα αποσύνδεσης» προχωρά η Ελλάδα μέσω του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, καθιστώντας την χώρα μας την τρίτη χώρα στην ΕΕ (μετά την Γαλλία και την Ιταλία) που νομοθετεί την αναγνώριση του δικαιώματος αποχής από την παροχή εργασίας με τηλεφωνικό, ηλεκτρονικό ή ψηφιακό τρόπο, εκτός ωραρίου εργασίας και κατά τη διάρκεια των αδειών του.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι στο πλαίσιο της τηλεργασίας:

  • Ο εργοδότης αναλαμβάνει το κόστος του εξοπλισμού, της συντήρησης και των τηλεπικοινωνιών.
  • Απαγορεύεται η χρήση της κάμερας για τον έλεγχο της απόδοσης του τηλεργαζομένου. Απαγορεύεται κάθε δυσμενής διάκριση σε βάρος  τηλεργαζομένου, επειδή άσκησε το δικαίωμα αποσύνδεσης.
  • Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την προστασία της υγείας και της επαγγελματικής ασφάλειας του τηλεργαζομένου.
  • Οι τηλεργαζόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους εργαζομένους εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.
  • Η Επιθεώρηση Εργασίας έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα της επικοινωνίας της επιχείρησης και του τηλεργαζομένου για τον έλεγχο τήρησης του ωραρίου εργασίας.

Στο άρθρο 66 του νομοσχεδίου «ξεδιπλώνονται» όλοι οι νέοι κανόνες στην εξ’ αποστάσεως εργασία, που αφορά συμβάσεις εργασίας πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής ή άλλης μορφής απασχόλησης.

Η τηλεργασία συμφωνείται εγγράφως μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου κατά την πρόσληψη ή με τροποποίηση της σύμβασης εργασίας.

Κατ’ εξαίρεση, η τηλεργασία επιβάλλεται μονομερώς:
α) Από τον εργοδότη, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και για όσο χρόνο διαρκεί η ανάγκη αυτή.
β) Από τον εργαζόμενο, σε περίπτωση τεκμηριωμένου κινδύνου υγείας του, ο οποίος θα αποφευχθεί αν εργάζεται μέσω τηλεργασίας και όχι στις εγκαταστάσεις του εργοδότη, και για όσο χρόνο διαρκεί η ανάγκη αυτή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας
καθορίζονται οι παθήσεις, νοσήματα ή αναπηρίες που μπορούν να τεκμηριώσουν κίνδυνο υγείας του εργαζομένου.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close