ΔΥΠΑ: Νέα προγράμματα κατάρτισης για 81.500 εργαζόμενους και ανέργους

Νέα προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης για 81.500 ανέργους και εργαζόμενους θα ξεκινήσει η ΔΥΠΑ και έως το τέλος του 2024. Πρόκειται για το επόμενο μεγάλο βήμα στην επιχείρηση που στόχο έχει μέχρι το 2025 να έχουν πιστοποιηθεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες 500.000 Έλληνες.

Τους επόμενους μήνες και έως το τέλος του 2024 θα ακολουθήσουν:

– Ψηφιακό και πράσινο πιστοποιητικό για 30.000 ανέργους. Πρόκειται για δράσεις κατάρτισης τουλάχιστον 30.000 ανέργων με πιστοποίηση από εταιρεία πληροφορικής διεθνούς κύρους ή πανεπιστήμιο, 12μηνης ισχύος, σε θέματα πράσινων και ψηφιακών δεξιοτήτων από μία βάση δεδομένων 1.500 διαφορετικών προγραμμάτων, on line ή εξ αποστάσεως.

– Κατάρτιση σε πανεπιστήμια για 25.000 ανέργους. Δράσεις εκπαίδευσης από πανεπιστήμια για 12.500 ανέργους και 12.500 εργαζόμενους σε ψηφιακές δεξιότητες εξ αποστάσεως.

– Training στην τεχνητή νοημοσύνη για 10.000 ανέργους και εργαζόμενους εξ αποστάσεως

– Επαγγελματική κατάρτιση για 10.000 επαγγελματίες οδηγούς ανέργους. Η κατάρτιση θα γίνει δια ζώσης.

– Κατάρτιση προσωπικού ιδιωτικής ασφάλισης και συγκεκριμένα για 5.500 ανέργους. Η κατάρτιση θα γίνει δια ζώσης.

– Advanced digital skills με τοποθέτηση στην εργασία για 1.000 ανέργους. Η κατάρτιση θα γίνει δια ζώσης και εξ αποστάσεως.

Παράλληλα εντός των επόμενων μηνών θα υπάρξουν και άλλες δράσεις κατάρτισης, δια ζώσης και εξ αποστάσεως σε συγκεκριμένες ειδικότητες όπως αρτοποιοί σε ψηφιακές δεξιότητες για στοχευμένο αριθμό ανέργων.

Το επίδομα κατάρτισης ανέρχεται σε 5 ευρώ/ ώρα οπότε ανάλογα με τις ώρες της κάθε δράσης θα πληρώνεται αντίστοιχα ο άνεργος. Αν οι ώρες είναι 80 τότε ο άνεργος θα λάβει 400 ευρώ αν είναι 200 θα λάβει 1.000 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελούμενων, για κατάρτιση σε πράσινες δεξιότητες έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

2. Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

3. Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης όπως αυτή ορίζεται στη σχετική νομοθεσία (Π.Δ. 739/13.8.1980 (ΦΕΚ 184 Α): Περί υποχρεωτικής φοιτήσεως εις το Γυμνάσιον).

Πέρα από τα ανωτέρω, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα πρέπει:

α. να μην έχουν παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο της ίδιας δράσης (Δράση 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations), του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Next Generation EU.

β. να μην παρακολουθούν ή να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης.

γ. να μην παρακολουθούν και να μην παρακολουθήσουν κανένα άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που επιδοτείται με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων που συμπίπτει χρονικά, εν όλω ή εν μέρει, με το πρόγραμμα κατάρτισης για το οποίο υποβάλλουν την παρούσα αίτηση.

Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να απαιτεί επιπλέον προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των ωφελούμενων (παραδείγματος χάριν γνώση αγγλικής γλώσσας, εκπαιδευτικό επίπεδο κ.α.).

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close