Μεταπτυχιακές Υποτροφίες από το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΕΛΚΕ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την επιλογή δύο (2) μεταπτυχιακών υποτρόφων για την συμμετοχή τους στο έργο ΚοιΡο3Ε (ΚΩΔ. 80259).

Α1

Αντικείμενο Έργου

Έρευνα και ανάπτυξη μοντέλων αλληλεπίδρασης ανθρώπου με ρομπότ, εργαστηριακές δοκιμές των μοντέλων και βελτιώσεις. Ανάπτυξη λογισμικού οπτικής ανάλυσης της συμπεριφοράς των παιδιών και «δεικτών ικανοποίησης» για αξιολόγηση

Απαιτούμενα προσόντα

 1. Πτυχίο Πληροφορικής (ΤΕ)
 2. Μεταπτυχιακός Φοιτητής σε αντικείμενο Πληροφορικής
 3. Πολύ καλή γνώση της Αγγλική Γλώσσας
 4. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές
 5. Δημοσιευμένο έργο στον τομέα της Ρομποτικής ή/και της Υπολογιστικής Νοημοσύνης
 6. Γνώσεις προγραμματισμού σε περιβάλλον Python

Α2

Αντικείμενο Έργου

Δράσεις εκπαιδευτικού /παιδαγωγικού σχεδιασμού στην ειδική εκπαίδευση. Έρευνα και ανάπτυξη μοντέλων αλληλεπίδρασης ανθρώπου με ρομπότ, εργαστηριακές δοκιμές των μοντέλων και βελτιώσεις.

Απαιτούμενα προσόντα

 1. Πτυχίο Πληροφορικής (ΠΕ)
 2. Μεταπτυχιακός Φοιτητής σε αντικείμενο Πληροφορικής
 3. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 4. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές
 5. Δημοσιευμένο έργο στον τομέα της Ρομποτικής ή/και της Υπολογιστικής Νοημοσύνης
 6. Γνώσεις προγραμματισμού σε περιβάλλον Python

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω πρόσκληση, δίνονται στο τηλέφωνο 2510462203

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close