Διατροφή και Διαιτολογία

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή προωθημένων γνώσεων σε επιστημονικά πεδία που καλύπτουν ανάγκες στη επιστήμη της Διατροφής και της Διαιτολογίας σε Πτυχιούχους μίας σειράς Τμημάτων που άπτονται των επιστημονικών της τομέων.

Το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ κατανέμεται πιο στοχευμένα στις τρεις ειδικεύσεις του ΠΜΣ:

 1. Κλινική Διαιτολογία
 2. Αθλητική Διατροφή
 3. Μεσογειακή Διατροφή και Τουρισμός

Αναλυτικό πρόγραμμα Εντατικού Κύκλου Φοίτησης:

Ειδίκευση «Κλινική Διατροφή»

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ (8 ECTS)
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ (6 ECTS)
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ι (8 ECTS)
 • ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι (8 ECTS)
 • ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ (6 ECTS)

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 36

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΙ (8 ECTS)
 • ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΙΙ (8 ECTS)
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (8 ECTS)
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ & ΔΙΑΤΡΙΒΗ (30 ECTS)

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 54

Σύνολο ECTS Έτους 90
Ειδίκευση «Αθλητική Διατροφή»

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ (8 ECTS)
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ (6 ECTS)
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ι (8 ECTS)
 • ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι (8 ECTS)
 • ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ (6 ECTS)

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 36

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΙ (8 ECTS)
 • ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ (8 ECTS)
 • ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙI (8 ECTS)
 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (6 ECTS)
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (24 ECTS)

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 54

Σύνολο ECTS Έτους 90

Ειδίκευση «Μεσογειακή Διατροφή και Τουρισμός»

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ (8 ECTS)
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ (6 ECTS)
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ι (8 ECTS)
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (8 ECTS)
 • ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ (6 ECTS)

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 36

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΙ (8 ECTS)
 • ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (8 ECTS)
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (6 ECTS)
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (8 ECTS)
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (24 ECTS)

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 54

Σύνολο ECTS Έτους 90

 

Αναλυτικό πρόγραμμα Τμηματικού Κύκλου Φοίτησης:

Ειδίκευση «Κλινική Διατροφή»

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ (8 ECTS)
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ (6 ECTS)
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ι (8 ECTS)

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 22

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΙ (8 ECTS)
 • ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΙΙ (8 ECTS)

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 16

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι (8 ECTS)
 • ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ (6 ECTS)

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 14

Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (8 ECTS)
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ & ΔΙΑΤΡΙΒΗ  (30 ECTS)

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 38

Σύνολο ECTS Έτους 90
Ειδίκευση «Αθλητική Διατροφή»

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ (8 ECTS)
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ (6 ECTS)
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ι (8 ECTS)

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 22

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΙ (8 ECTS)
 • ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙI (8 ECTS)

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 16

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι (8 ECTS)
 • ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ (6 ECTS)

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 14

Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ (8 ECTS)
 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (6 ECTS)
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (24 ECTS)

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 38

Σύνολο ECTS Έτους 90

Ειδίκευση «Μεσογειακή Διατροφή και Τουρισμός»

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ (8 ECTS)
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ (6 ECTS)
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ι (8 ECTS)

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 22

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΙ (8 ECTS)
 • ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (8 ECTS)

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 16

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (8 ECTS)
 • ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ (6 ECTS)

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 14

Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (6 ECTS)
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (8 ECTS)
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (24 ECTS)

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 38

Σύνολο ECTS Έτους 90

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close