ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη» (Executive MBA)

Η Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί τους…

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κυβερνοασφάλεια” (MSc in Cybersecurity)

Η Σχολή Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί τους ενδιαφερόμενους να…

ΠΜΣ “Συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών” από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Αθηνων

Η Σχολή Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί τους ενδιαφερόμενους να…

ΠΜΣ “Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ” από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Η Σχολή Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί τους ενδιαφερόμενους να…

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες» από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Η Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος…

Παράταση αιτήσεων για το Σεμινάριο «Η Σημασία του Λαϊκού Παραμυθιού: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις»

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, ως Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο και αναγνωρισμένο από το Υπουργείο παιδείας, έρευνας & Θρησκευμάτων του και…

Σεμινάριο με θέμα: «Η Σημασία του Λαϊκού Παραμυθιού: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις»

Tο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, ως Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο και αναγνωρισμένο από το Υπουργείο παιδείας, έρευνας & Θρησκευμάτων του και…

Δειτε όλα τα Μεταπτυχικά Προγράμματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος δέχεται αιτήσεις για την παρακολούθηση των παρακάτω Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων: Two Year Part-time Executive Mode (weekends) Executive MBA…