Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για το ΠΜΣ ¨Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική¨

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ ¨Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική¨  του ΕΚΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Νέα Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 21/6/2022.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου στο ακόλουθο link http://88.197.107.217:65000/wordpress/?page_id=40

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα αποσκοπεί στην μεταπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών και στην παροχή ειδικευμένων γνώσεων σε θέματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών,   με τις παρακάτω κατευθύνσεις:

  1. Διεθνής Διακυβέρνηση και Πολιτική / International Governance and Politics

2.Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική / European Governance and Politics

Το αντικείμενο του Προγράμματος συνίσταται στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και στην εμβάθυνση στο αντικείμενο των Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών υπό το φως των εξελίξεων στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον καθώς και την προαγωγή της έρευνας στους τομείς αυτούς.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ¨Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική¨  και αναλυτικά την Προκήρυξη για το ακ. έτος 2022-2023 θα βρείτε στον ιστότοπο https://ineugop.pspa.uoa.gr/ .

Για τυχόν απορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 210.3688963 ή να στείλετε email στο eisweb@pspa.uoa.gr.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close