ΑΠΘ: Κοινωνική – Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει την εισαγωγή, κατ’ ανώτατο  όριο, σαράντα (40) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών,…

ΠΜΣ «Βιώσιμη Ανάπτυξη Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο» από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης στην υπ’ αριθμ. 151/19- 05-2022 συνεδρίασή της αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις…

Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

Στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης και του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής…

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για το ΠΜΣ ¨Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική¨

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ ¨Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική¨  του ΕΚΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Νέα Καταληκτική…

ΠΜΣ «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων»

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Οικονομική της Εκπαίδευσης και…

ΠΜΣ «Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει την υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο…

ΕΚΠΑ: Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική (MSc in Public Law and Public Policy)

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος…

ΕΚΠΑ: Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία (MSc in Political Science and Sociology)

Στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στα γνωστικά αντικείμενα της Πολιτικής Επιστήμης…