130 θέσεις εργασίας στο ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας

130 θέσεις εργασίας στο ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού…

5 θέσεις εργασίας στα σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει πέντε (5) θέσεις καθαριστών/στριών με σύμβαση μίσθωσης έργου, για…

7 προσλήψεις στο Δήμο Καλαμαριάς

Ο Δήμαρχος Καλαμαριάς προκειμένου να αντιμετωπισθούν πρόσκαιρες ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου, της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας,Αλληλεγγύης & και Δημόσιας Υγείας,…