15 προσλήψεις στο Δήμο Καλαβρυτων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων όπως αυτές αναγράφονται στον πίνακα Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 212 του Ν. 3584/2007 και του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ 214) άρθρο 74 παρ. 2 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα του εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, απαιτούμενα προσόντα (τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα) και χρονική περίοδο:

  • 1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
  • 2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
  • 9 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
  • 1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  • 1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  • 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Μ.Ε.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Τρίτη 23-02-2021 έως και την Πέμπτη 25- 02- 2021 στις 15:00. Η υποβολή του φυσικού αρχείου θα μπορεί να γίνεται στις ίδιες ημερομηνίες, στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Καλαβρύτων στα Καλάβρυτα κατά τις εργάσιμες ώρες ήτοι από τις 07:00 έως 15:00.

Φορέας ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Αχαΐας
Έντυπα ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close