15 θέσεις στο Δήμο Χίου

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δεκαπέντε ατόμων (15) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ήτοι: πέντε (5) ΥΕ Γενικών Καθηκόντων (Φυλάκων), οκτώ (8) ΥΕ Γενικών Καθηκόντων (Νυχτοφυλάκων), χρονικής διάρκειας σύμβασης έως τρεις (3) μήνες, καθώς και ενός (1) ΔΕ Οδηγού Βυτιοφόρου 12κμ και ενός (1) ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων έργου JCB χρονικής διάρκειας σύμβασης έως και τέσσερις (4) μήνες, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών πυρασφάλειας-πυροπροστασίας του Δήμου Χίου όπως φαίνεται παρακάτω:

1 ΔΕ Οδηγού Βυτιοφόρου 12κμ

1 ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων έργου JCB

13 ΥΕ Γενικών καθηκόντων (φυλάκων – νυχτοφυλάκων)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Χίου (Δ/νση: Δημοκρατίας 2 τηλ: 2271350809 και 2271350823) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 25/05/2020 έως και 27/05/2020.

Φορέας ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Χίου
Έντυπα -

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close