19 προσλήψεις στο Δήμο Κέρκυρας

Ο Δήμος Κέρκυρας ανακοινωνει την πρόσληψη προσωπικού και συγκεκριμένα δεκαεννέα (19) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (02) μηνών για τους μήνες από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο για την λειτουργία του θερινού προγράμματος «Καλοκαίρι στο ΒΙΔΟ 2018» που θα πραγματοποιηθεί στη νησίδα ΒΙΔΟ του Δήμου Κέρκυρας και συγκεκριμένα των εξής, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ειδικότητας και αριθμού ατόμων:

  • Ένας (01) Ιατρός (παιδίατρος ή παθολόγος & ελλείψει αυτών των ειδικοτήτων, απόφοιτος Ιατρικής Σχολής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος),
  • Δυο (02) Νοσηλευτές/τριες (ΤΕ Νοσηλευτών),
  • Τρείς (03) Γυμναστές/στριες (ΠΕ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού),
  • Δύο (02) Ναυαγοσώστες/στριες (ΔΕ)
  • Ένας / μία (01) Εικαστικός (ΠΕ ή ΤΕ)
  • Ένας/μία (01) Αισθητικής Αγωγής (ΠΕ ή ΤΕ),
  • Ένας/μία (01) ΠΕ Θεατρικών Σπουδών (ΠΕ ή ΤΕ)
  • Τέσσερις (04) Φύλακες (ΔΕ Φυλάκων και έλλειψη ΥΕ Φυλάκων),
  • Δύο (02) Καθαρίστριες (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας)
  • Δύο (02) Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτικών Ισότητας των Φύλλων και Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κέρκυρας, Σαμάρα 13 (ισόγειο κτιρίου πρώην Νομαρχίας), Κέρκυρα Τ.Κ. 49100, εντός προθεσμίας τεσσάρων (04) εργασίμων ημερών και ειδικότερα από Παρασκευή 13/7/2018 έως και Τετάρτη 18/7/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2661 3 62147.

Φορέας ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Κέρκυρας
Έντυπα -

Δείτε επίσης x

58 προσλήψεις στον ΕΛΓΑ

58 προσλήψεις στον ΕΛΓΑ

O ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) εγκρίνει Α) Την πρόσληψη πενήντα (50) υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων…
scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close