34 θέσεις εργασίας στο Δήμο Παιονίας

Ο Δήμαρχος Παιονίας ανακοινωνει την πρόσληψη με επιλογή τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων με σύμβαση δίμηνης χρονικής διάρκειας ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του δημου.

  • 7 ΔΕ Οδηγόί απορριμματοφόρου και ανακύκλωσης
  • 25  ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας- συνοδοί απορριμματοφόρου
  • 2 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι

Οι υποψήφιοι πρέπει:

  1. Να είναι Έλληνες Πολίτες
  2. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων του Νομού Κιλκίς.
  3. Να έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους.
  4. Να υποβάλλουν στην έδρα του Δήμου Παιονίας στο ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ στο Γραφείο Προσωπικού από 23/5/2017 έως και 1/6/2017 πρωτοκολλημένη αίτηση με τα παρακάτω  δικαιολογητικά:

Α. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.

Β. Τα απαιτούμενα ανά θέση δικαιολογητικά Γ. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

Δ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων” και ότι το κρίσιμο δωδεκάμηνο έχουν ή δεν έχουν απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου και σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια.

Φορέας ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
Τύπος Πράξης Προκηρυξη θεσεων
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Κιλκίς
Έντυπα -

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close