39 προσλήψεις στο Δήµο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριάντα εννέα (39) ατόµων στο ∆ήµο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, για την κάλυψη της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών µέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας, για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, και συγκεκριµένα, ανά υπηρεσία, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

  • 31 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
  • 5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ
  • 2 ΥΕ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ
  • 1 ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ)

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση της παρούσας Ανακοίνωσης (οι οποίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ∆ήµου) και να τις υποβάλουν µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά  είτε στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη (πληροφορίες στα τηλ. 2132075370,372) την Τετάρτη 13-01-2021 και την Πέµπτη 14-01-2021 και ώρες αποκλειστικά 08.00 π.µ. έως 14.00 µ.µ. είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: prosopiko_ekt@nikaiarentis.gov.gr, από Τετάρτη 13-01-2021 και ώρα 08:00 π.µ. έως και Πέµπτη 14- 01-2021 και ώρα 23:59 µ.µ..

ΦορέαςΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ
Τύπος ΠράξηςΠροκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά ΑρχείαΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/ΝομοίΝομός Αττικής (Πειραιώς)
ΈντυπαΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close