41 προσλήψεις στο Δήμο Μακρακώμης 

Ο Δήμος Μακρακώμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα ενός (41) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μακρακώμης, που εδρεύει στη Σπερχειάδα της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων
  • 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Εκσκαφέας- Φορτωτής (JCB)
  • 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Ισοπεδωτής γαιών (GRADER)
  • 5 ΔΕ Οδηγών (Γ΄ ή C κατηγορίας)
  • 4 ΔΕ Τεχνιτών Γενικά (Βοηθών Υδραυλικών)
  • 1 ΔΕ Τεχνιτών Γενικά (Τεχνιτών Αμαξωμάτων)
  • 5 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
  • 20 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (info@dimosmakrakomis.gov.gr) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, Αφών Πάππα 2, Τ.Κ. 35003, Σπερχειάδα, απευθύνοντάς την στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών/Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψιν κας Δήμητρας Μπελαλή (τηλ. επικοινωνίας: 2236350215).

ΦορέαςΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Τύπος ΠράξηςΠροκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά ΑρχείαΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/ΝομοίΝομός Φθιώτιδας
ΈντυπαΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close