6 υδρονομείς στο Δήμο Κισσάμου

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ προσκαλει όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς, µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την Τρίτη 17/4/2018 έως την Τρίτη 24/4/2018 στο ∆ηµαρχείο Κισσάµου, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Απαιτούµενα Θετικά Προσόντα

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονοµέας πρέπει:

α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β. Να έχει συµπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να µη υπερβαίνει το 60ο.

γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

Πληροφορίες παρέχονται από το ∆ήµο Κισσάµου, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στη διεύθυνση: Κίσσαµος Χανίων, τηλέφωνο 28223-40210, Πληροφορίες: Γαµπά Μαγδαληνή.

Φορέας ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Χανίων
Έντυπα -

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close