9 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λεβαδέων

job-find.jpg

Ο Δήμος Λεβαδέων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου για τη λειτουργία της δημοτικής κατασκήνωσης στη Παλιομηλιά Ελικώνα για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μήνες για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα:

  • 1 Συντονιστής – Αρχηγός Πανεπιστημιακής Εκπ/σης (ΠΕ )ή Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΤΕ) ή σε έλλειψη υποψηφίων με τα προσόντα αυτά απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ευδόκιμο κατασκηνωτική εμπειρία
  • 1 Κοινοτάρχης (επιμελητής) κατασκήνωσης για κάθε εκατό κατασκηνωτές απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ευδόκιμο κατασκηνωτική εμπειρία
  • 1 Νοσηλευτής -Νοσηλεύτρια Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
  • 1 ΠΕ Ψυχολόγων
  • 2 Προσωπικό Καθαριότητας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
  • 2  Εργάτες Γενικών Καθηκόντων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
  • 1 Μαγείρων Λευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ )

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΛΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο των ανωτέρω κατά ειδικότητα τίτλο σπουδών
  2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μέχρι και την 28-4-2017 αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα γραφεία του Δήμου Λεβαδέων (Δ/νση: Σοφοκλέους 15, Λιβαδειά, ΤΚ 32131, (τηλ. 2261350833) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι Γκικόπουλος Λ. και Τσαμπή Ε. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Φορέας ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Βοιωτίας
Έντυπα -

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close