Κάλυψη κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Σύνδεσμο Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης εγκρίνει την υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κάλυψη μέρους των κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού και συγκεκριμένα της μίας (1) κενής θέσης κλάδου ΠΕ/Διοικητικών (λογιστή), κατόχου άδειας Λογιστή Α΄ τάξης, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα.

Βεβαιώνει ότι η δαπάνη μισθοδοσίας του προς πρόσληψη προσωπικού θα καλυφθεί πλήρως και αποκλειστικώς από τα τακτικά έσοδα του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης και θα βαρύνει τον Κ.Α.02.6011 με τίτλο «τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016, στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση.

Φορέας ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Θεσσαλονίκης
Έντυπα -

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close