Επιστήμονες-Συνεργάτες για τα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων) για…

11 Συνεργάτες στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»

Εντεκα θέσεις  συνεργατών διαφόρων ειδικοτήτων θα καλύψει το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος», για τις ανάγκες του έρου «ΣΤΗΡΙΖΩ…

10 θέσεις ερευνητών στο ευρωπαϊκό κέντρο αριστείας

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει, στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση», 10 θέσεις Ερευνητών…

Επιστημονικό προσωπικό στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) για την εκτέλεση της πράξης «Διεθνές Πανεπιστήμιο της…