Προκήρυξη 3E/2017: Θέσεις Ειδικευμένου Προσωπικού στο ΑΣΕΠ

Το ΑΣΕΠ προκηρυσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού, για την κάλυψη αναγκών του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού…

Προσλήψεις για τρία χρόνια στο υπουργείο Οικονομικών

Το υπουργείο Οικονομικών καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση…

32 επιστημονικοί συνεργάτες στο Γαλλικό Γεωργικό Ινστιτούτο

Τριάντα δύο επιστημονικούς συνεργάτες, ως ερευνητές, θα προσλάβει το Γαλλικό Γεωργικό Ινστιτούτο (INRA). Οι θέσεις αφορούν νέους επιστήμονες (Junior Research…

18 προσλήψεις στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ»

Στα πλαίσια της αναμενόμενης έναρξης της Πράξης με τίτλο «Στρατηγική Ανάπτυξη Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» και κωδικό MIS 5002562…

11 προσλήψεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Πλήρωσης έντεκα (11) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Ανταγωνισμού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το…

Επιστημονικός Συνεργάτης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου «Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές και Δημιουργία Ολοκληρωμένου Κέντρου Υγείας στο Κέντρο της Αθήνας», το…