ΔΕΗ: 36 προσλήψεις εποχικών στη Διεύθυνση Πωλήσεων

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα έξι (36) Υπάλληλοι Γραφείου για την…

ΔΕΗ: Ερχονται 77 προσλήψεις για υπάλληλους γραφείου σε 26 νομούς (κατανομή)

Σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού αναμένεται να προχωρήσει η ΔΕΗ μέσα στις επόμενες μέρες. Συνολικά θα γίνουν 77 προσλήψεις για υπαλλήλους…

Υπάλληλος γραφείου στο ερευνητικό ινστιτούτο του ΕΜΠ

Το ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ), αποτελεί βάσει του νομοθετικού πλαισίου ίδρυσης και…

Υπάλληλος γραφείου στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνίας (ΕΜΠ)

Το ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ),καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να…

Θέση για υπάλληλο γραφείου στη Κυπριακή Πρεσβεία στην Αθήνα

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για Υπάλληλο Γραφείου στο Ναυτιλιακό Τμήμα…