Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) από το Διεθνές Πανεπιστημίο της Ελλάδος

Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την…

Τα μεταπτυχιακά προγράμμματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος δέχεται αιτήσεις για την παρακολούθηση των παρακάτω Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων: Two Year Part-time Executive Mode (weekends) Executive MBA…

Ημερίδα με τίτλο «Αγροτική πολιτική και Αειφορία»

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στο πλαίσιο της λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Sustainable Agriculture and Business» διοργανώνει Ημερίδα με τίτλο «Αγροτική πολιτική και Αειφορία» την Δευτέρα…

Εκδήλωση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics» στο Διεθνές Πανεπιστήμιο

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος  στο πλαίσιο της λειτουργίας του  Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διοίκηση Επιχειρήσεων», διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics» την Δευτέρα 4 Ιουνίου…

Σεμινάριο: «Σχεδιασμός Προϊόντων με Ψηφιακά μέσα»

«Σχεδιασμός Προϊόντων με Ψηφιακά μέσα: Ψηφιακή Τρισδιάστατη Σχεδίαση – Τρισδιάστατη εκτύπωση» Σκοπός προγράμματος Ο σχεδιασμός προϊόντων αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια στην…

Ξεκίνησαν οι αιτησεις για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος αποτελεί το πρώτο και μόνο ελληνικό δημόσιο αποκλειστικά αγγλόφωνο πανεπιστήμιο της χώρας. Παρέχει είκοσι δύο (22) μεταπτυχιακά…

Πρόγραμμα Μετατπυχιακών Σπουδών «Αειφόρος Γεωργία και Επιχειρήσεις»

Η Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο…