ΠΜΣ «Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων – MSc in Energy Building Design»

Η  Σχολή  Επιστημών  Τεχνολογίας  του  Διεθνούς  Πανεπιστημίου  της  Ελλάδος  καλεί  τους  ενδιαφερόμενους  να  υποβάλουν  υποψηφιότητα  για  την  παρακολούθηση  του  Προγράμματος …

Επιστημονικό Προσωπικό στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.) στο πλαίσιο εκτέλεσης του προγράμματος «Οικονομική Διαχείριση…

Έκθεση για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τα Πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης,Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδoς διοργανώνουν Έκθεση για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών…

Spring School: «Από την Ιδέα στην Επιχείρηση» από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Έναρξη του ‘SpringSchool: Από την Ιδέα στην Επιχείρηση’ από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος το οποίο θα πραγματοποιηθεί 12/04-22/04. Στις…

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος: Παρουσίαση για τα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, το πρώτο ελληνικό δημόσιο αγγλόφωνο πανεπιστήμιο της χώρας, διοργανώνει ενημερωτική παρουσίαση για τα υφιστάμενα και…

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ενεργειακά Συστήματα” από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ενεργειακά Συστήματα” από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Η Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος…

Spring School: «Από την Ιδέα στην Επιχείρηση» από το Διεθνές Πανεπιστήμιο

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος διοργανώνει Spring School με θέμα ‘Από την ιδέα στην επιχείρηση’ Σκοπός προγράμματος Βασικό στόχο του προγράμματος…

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος: 10 υποτροφίες για μεταπτυχιακά

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος: 10 υποτροφίες για μεταπτυχιακά Υποτροφίες σε δέκα μεταπτυχιακά προγράμματά του στους τομείς της οικονομίας και διοίκησης επιχειρήσεων,…