164 προσλήψεις εποχικών στα ΕΛΤΑ – δειτε τις ανοιχτές θέσεις σε όλη την Ελλάδα

29 θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ Ηρακλείου ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου…

14 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Καβάλας, Ξάνθης, Αλεξανδρούπολης (ΣΟΧ 62/2015)

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας – Θράκης) ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου…

2 θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ Βοιωτίας (ΣΟΧ 59/2015)

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Περιφερειακή ιεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά…

18 θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ Άρτας, Ιωαννίνων και Κέρκυρας (ΣΟΧ 40/2015)

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα οκτώ (18)…

3 θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος (ΣΟΧ 57/2015)

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος) ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά…