Μεσοπροθεσμο: Τι αλλάζει στα εργασιακά με το νέο πολυνομοσχέδιο

Σύμφωνα με το κείμενο του νομοσχεδίου «Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και…