150 θέσεις εργασίας σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή

95 γλωσσικοί επιμελητές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για…

Yπάλληλος Διοίκησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μισθό 8.599,20 ευρώ μηνιαίως

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία πλήρωσης θέσης έκτακτου υπαλλήλου (AD 10), υπαλλήλου διοίκησης στο Γραφείο του Γενικού…