Πρακτική άσκηση για πτυχιούχους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η πρακτική άσκηση για πτυχιούχους πανεπιστημίου έχει ως σκοπό τη συμπλήρωση των γνώσεων που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών…

2 Διαγωνισμοι για διοικητικούς υπαλλήλους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων από τον οποίο το Ευρωπαϊκό…

Πρακτική άσκηση στον τομέα της Μετάφρασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει περιόδους πρακτικής άσκησης στον τομέα της μετάφρασης στη Γενική Γραμματεία του, προκειμένου να συμβάλει στην επαγγελματική…

Ζητούνται Φύλακες Εσωτερικής Ασφάλειας στις Βρυξέλλες

Ζητούνται Φύλακες Εσωτερικής Ασφάλειας στις Βρυξέλλες Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό για την πρόληψη 28 Φυλάκων…

Πρακτική άσκηση για άτομα με αναπηρίες στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για άτομα με αναπηρίες στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προάγει την ισότητα ευκαιριών και…