ΠΜΣ «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης»

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση έως 250 θέσεων φοιτητών/τριων, οι…

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Οικονομία Άμυνα & Ασφάλεια»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οικονομία Άμυνα & Ασφάλεια» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό…

ΠΜΣ «Βυζαντινός Κόσμος: η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό»

Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.) «Βυζαντινός…

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία – Global Political Economy»

Κοινό Πρόγραμμα Μεταπυχιακών Σπουδών με το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου. Κύπρος Συνοπτική Περιγραφή Σε μια ιστορική και ενδιαφέρουσα περίοδο τα…

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Μεσογειακές Σπουδές

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μεσογειακές Σπουδές» Συνοπτική Περιγραφή Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών…