2 θέσεις καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Aθηνών

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1123/22-8-2014 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις δύο (2) θέσεων καθηγητών ως εξής:

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Χημείας

(Πανεπιστημιούπολη, 15771, Ζωγράφου, τηλ.: 210-7274947, 210-7274342)

Τομέας Ανόργανης Χημείας, Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Χημείας

·Αριθ.Προκήρυξης: 1314016854/15-7-2014 (ΑΔΑ:ΩΧΛΕ46ΨΖ2Ν-ΜΝΜ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ανόργανη Χημεία-Υπολογιστική Χημεία»

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

(Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, τηλ.: 210-3689431)

Τομέας Μαθηματικών-Πληροφορικής

·Αριθ.Προκήρυξης: 1314016975/16-7-2014 (ΑΔΑ:780Π46ΨΖ2Ν-8Ι1)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Μαθηματικά-Πληροφορική»

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις   15-11-2014.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδυκτιακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθ. 4 παρ. 2 και 3 της υπ’αριθ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-13 ΚΥΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close