Θέσεις καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Aθηνών

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1121/22-8-2014 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις δύο (2) θέσεων καθηγητών ως εξής:

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

(Πανεπιστημιούπολη, 15784, Ζωγράφου, τηλ. 210-7277970, 210-7277956)

Τομέας Ιστορίας

·Αριθ.Προκήρυξης: 1314016978/16-7-2014 (ΑΔΑ:7ΩΙ346ΨΖ2Ν-2ΣΒ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία του μεταπολεμικού κόσμου»

 

Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

(Πανεπιστημιούπολη, 15771, Ζωγράφου, τηλ.: 210-7277910)

·Αριθ.Προκήρυξης: 1314017632/23-7-2014 (ΑΔΑ:ΩΝΒΒ46ΨΖ2Ν-ΑΚ3)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Η διδασκαλία της Ιταλικής ως ξένης Γλώσσας»

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 15-11-2014.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδυκτιακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθ. 4 παρ. 2 και 3 της υπ’αριθ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-13 ΚΥΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close