7 θέσεις εργασίας στο Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Χώρων

Το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Χώρων ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου…

Μία θέση εργασίας στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδος

Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδος ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα…