33 προσλήψεις στη Δ/νση Πωλήσεων της ΔΕΗ ανά την Επικράτεια

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα τριών (33) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) ανά την επικράτεια και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων:

ΚΠΚΕ / Κατάστημα Πωλήσεων Βόλου 1
ΚΠΚΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Λαμίας 2
ΚΠΚΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Λάρισας 3
ΚΠΝ / Κατάστημα Πωλήσεων Λέσβου 2
ΚΠΝ / Κατάστημα Πωλήσεων Πάρου 1
ΚΠΝ / Κατάστημα Πωλήσεων Ρεθύμνου 2
ΚΠΝ / Κατάστημα Πωλήσεων Σάμου 2
ΚΠΝ / Κατάστημα Πωλήσεων Σύρου 1
ΚΠΝ / Κατάστημα Πωλήσεων Χίου 2
ΚΠΝ/Κατάστημα Πωλήσεων Κω 2
ΚΠΝ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρόδου 1
ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Ζακύνθου 1
ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Ιωαννίνων 3
ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Κέρκυρας 3
ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Πάτρας 7

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 καινα την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε ένα από τα κάτωθι γραφεία της ΔΕΗ Α.Ε. :

 1. Για τη θέση με κωδικό 500 : ΔΕΗ ΠΑΤΡΑΣ Οδός : Ακτή Δυμαίων 15, T.K. 262 22 – Πάτρα και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Πάτρας (αρμόδια: κα Λούντζη Αρετή τηλ. 2610 – 362613).
 1. Για τη θέση με κωδικό 501 : ΔΕΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Οδός : Αρχ. Κατράμη & Νταγιαπιέρα, T.K. 291 00 – Ζάκυνθος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Ζακύνθου (αρμόδια: κα Καμβάση Άννα τηλ. 26950 – 45222).
 1. Για τη θέση με κωδικό 502 : ΔΕΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Οδός : Χρ. Κατσάρη 4, T.K. 452 21 Ιωάννινα και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Ιωαννίνων (αρμόδιος: κος Πανταζής Δημήτριος τηλ. 26510 – 38531).
 1. Για τη θέση με κωδικό 503 : ΔΕΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Οδός : 9η Πάροδος Ιωάννου Θεοτόκη και 2ης Παρόδου Ελ. Βενιζέλου Μανδούκι Κέρκυρας, T.K. 49 100 και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Κέρκυρας, (αρμόδια: κα Κοντού Ουρανία τηλ. 26610 – 35062).
 1. Για τις θέσεις με κωδικό 504, 505 και 506 : ΔΕΗ Κλάδος Πωλήσεων Κεντρικής  Ελλάδας Οδός : Πατρόκλου 27 (2ος όροφος) Λαμία, Τ.K: 35 132 και ειδικότερα στην  Υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κλάδος Πωλήσεων Κεντρικής Ελλάδας (αρμόδια: κα Μπαλαθούνη Χριστίνα τηλ. 22310 – 25014 & 22310 – 25969).
 1. Για τη θέση με κωδικό 507 : ΔΕΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Οδός : Κ. Παπαδάκη 17, Τ.Κ. 74 100 – Ρέθυμνο και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρεθύμνου (αρμόδιος : κος Αστρινάκης Γεώργιος τηλ. 28310 – 27967).
 1. Για τη θέση με κωδικό 508 : ΔΕΗ ΧΙΟΥ Οδός : Ε. Βενιζέλου 43, Τ.Κ 82 100 – Χίος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Χίου (αρμόδια: κα Κωστάζου Δέσποινα τηλ 22710 – 44362).
 1. Για τη θέση με κωδικό 509 : ΔΕΗ ΣΑΜΟΥ Οδός : Κανάρη 30, Τ.Κ 83 100 – Σάμος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Σάμου (αρμόδια: κος Τσάμπος Ευάγγελος τηλ 22730 – 25220).
 1. Για τη θέση με κωδικό 510 : ΔΕΗ ΛΕΣΒΟΥ Οδός : Οδυσσέα Ελύτη 5, Τ.Κ 81 100 – Μυτιλήνη και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Λέσβου (αρμόδια : κα Βερυβάκη Ελευθερία τηλ. 22510 – 34250 εσωτερικό 105).
 1. Για τη θέση με κωδικό 511 : ΔΕΗ ΡΟΔΟΥ Οδός : Πλατεία Σύμης10, Τ.Κ 85 100 – Ρόδος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρόδου (αρμόδιος : κος Πεζουβάνης Χρυσόστομος τηλ. 22410 – 43010 εσωτερικό 106).
 1. Για τη θέση με κωδικό 512 : ΔΕΗ ΚΩ Οδός : Γεωργίου Αβέρωφ 1, Τ.Κ 85 300 – Κως και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/ Κατάστημα Πωλήσεων Κω ( αρμόδια : κα Τηλιακού Βακίνα τηλ. 22420 – 22710).
 1. Για τις θέσεις με κωδικό 513 και 514 : ΔΕΗ ΣΥΡΟΥ Οδός : Χ. Ευαγγελίδου 2 & Εμ. Ροΐδη, Τ.Κ 84 100 – Ερμούπολη και ειδικότερα στην υπηρεσία: ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Σύρου (αρμόδια : κα Γκύρη Αθανασία τηλ. 22810 – 85264 & 22810 – 79405).

Ανακοίνωση ΣΟΧ 6/2016 για την Δ/νση Πωλήσεων ανά την Επικράτεια
Έντυπο Αίτησης
Παράρτημα
Παράρτημα Η/Υ

Υποβολή Αιτήσεων από 15.11.2016 έως και 24.11.2016

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close