ΔΕΗ: Προσλήψεις 44 υπαλλήλων γραφείου στη Διεύθυνση Πωλήσεων Μακεδονίας Θράκης

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων για την κάλυψη…