Ηλεκτροτεχνίτης στη ΔΕΗ Αγρινίου

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Υδροηλεκτρικής Παραγωγή Σελίδα 2 από 8 Παραγωγής (ΔΥΗΠ) ΤΥΔ/ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ που εδρεύει στο Νομό ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ& ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ.Ε.Η. Α.Ε. / Tομέας Υδρολογίας / ΤΜ. ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΥΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΘ 36 Τ.Κ. 30100 – ΑΓΡΙΝΙΟ , υπόψη κυρίου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠAΡΛΑ, τηλέφωνο 6974960869. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2016 για τη Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής –Τμήμα Υπαίθρου Αγρινίου
Έντυπο Αίτησης
Παράρτημα

Αρμόδιος υπάλληλος κ.ΜΠΑΡΛΑΣ  ΑΘΑΝ. τηλ. 6974 960 869
Η υποβολή αιτήσεων από 25/11//2016 μέχρι 05/12/2016

 

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close