Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές»

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές  λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2018-19 και υποστηρίζεται από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (Τομέας Φιλοσοφίας), το Τμήμα Νομικής και το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Παρέχει εξειδικευμένες σπουδές εμβάθυνσης στη Φιλοσοφία, με έμφαση αφενός στην ιστορική εξέλιξη της φιλοσοφικής σκέψης και αφετέρου στη φιλοσοφική πραγμάτευση των πεδίων της ηθικής, της πολιτικής και του δικαίου.

Η φοίτηση διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (90 ECTS). Οι φοιτητές αναμένεται να παρακολουθήσουν επιτυχώς πέντε (5) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα-σεμινάρια και να συγγράψουν διπλωματική εργασία. Για τη φοίτηση στο Πρόγραμμα δεν απαιτείται η καταβολή διδάκτρων ή τελών φοίτησης.

Το ΠΜΣ περιλαμβάνει δύο Ειδικεύσεις:

α. Ιστορία της Φιλοσοφίας

β. Πολιτική, Ηθική, Δίκαιο

O ανώτατος αριθμός εισακτέων ορίζεται σε τριάντα (30) ετησίως: δεκαπέντε (15) για κάθε Ειδίκευση. Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η προκήρυξη γίνεται κάθε Ιούνιο, οι αιτήσεις υπο­βάλλονται τον Σεπτέμβριο και οι γραπτές εξετάσεις επιλογής διεξάγονται την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close