Προγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο και Πληροφορική»

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου…

Δωρεάν μεταπτυχιακό στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Νέο δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών παρέχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα, διάρκειας 18 μηνών, αφορά την Βυζαντινή…

Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες

Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς οργανώνει και λειτουργεί Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT…

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φυσιολογία της Άσκησης και Προπονητική»

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής του Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής του Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και…

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές»

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές  λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2018-19 και υποστηρίζεται από το Τμήμα…

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον»

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, διοργανώνει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) μονοετούς διάρκειας…

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ»

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα Η/Υ». Το πρόγραμμα ξεκινά το…

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Συστηματική Φιλοσοφία»

Το Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» (Φ.Ε.Κ. 4157/21-09-18) λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 έως το ακαδημαϊκό έτος 2022-23. Προσφέρει τη…

ΠΜΣ «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού»

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ανακοινώνει την έναρξη (Με επανίδρυση) του 5ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις…

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον»

Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής της Σχολής Ανθρωπιστικών…