200 προσλήψεις στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Τo Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων (200) ατόμων…

Προσωπικο Καθαριότητας στο Γ.Ν. – Κέντρο Υγείας Κυθήρων «Τριφύλλειο

Το Γενικό Νοσοκομείο Γ.Ν. – Κέντρο Υγείας Κυθήρων «Τριφύλλειο» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών…