Προσωπικο Καθαριότητας στο Γ.Ν. – Κέντρο Υγείας Κυθήρων «Τριφύλλειο

Το Γενικό Νοσοκομείο Γ.Ν. – Κέντρο Υγείας Κυθήρων «Τριφύλλειο» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών…

10 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτ. Αττικής, Πειραιώς και Νήσων

Πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης σε ανασκαφικά έργα με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για…