8 θέσεις στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ύδρας

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ύδρας, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2018-2019 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α΄ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 2904.4 / 51829 / 09-07-2018 Απόφασης ΥNANΠ/ΔΔΥ δ΄, ως κατωτέρω, ανά ειδικότητα και ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί λαμβανομένου υπόψιν του αριθμού των σπουδαστών που θα φοιτήσουν.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

  1. Ναυτικών Μαθημάτων

α) Μέχρι τρεις (03) Πλοίαρχοι Α΄ τάξης Ε.Ν. εκ των οποίων ο ένας (01) με πτυχίο G.O. και ελλείψει υποψηφίου Εργαστηριακός Συνεργάτης Πλοίαρχος Α΄ ή Β΄Ε.Ν με πτυχίο G.O.

β) Ένας (01) Μηχανικός Α΄ Τάξης Ε.Ν., και ελλείψει υποψηφίων Επιστημονικός Συνεργάτης Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων ειδικότητας Ναυπηγού – Μηχ/γου Μηχ/κου ή Μηχανολόγου Μηχανικού, ή Χημικού -Μηχανικού (για το εαρινό εξάμηνο).

  1. Γενικών και τεχνικών Μαθημάτων

α) Ένας (01) Μαθηματικός.

β) Ένας (01) Φυσικός.

γ) Ένας (01) Νομικός και ελλείψει αυτού ένας Ναυτιλιακός Οικονομολόγος.

δ) Ένας (01) ειδικότητας Πληροφορικής κάτοχο πτυχίου ή διπλώματος Πληροφορικής που

εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ 50/2001, ως ισχύει και ελλείψει αυτών Μαθηματικοί ή Φυσικοί με ειδίκευση στην Πληροφορική.

Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Αττικής (Νήσων)
Έντυπα -

Δείτε επίσης x

7 θέσεις εργασίας στο Δήμο Βόλου

7 θέσεις εργασίας στο Δήμο Βόλου

H «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.…
scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close