112 θέσεις εργασίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-678.jpg

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ» ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών, εκατόν δώδεκα (112) ατόμων (κατ’ άρθρο 14 παράγραφος 2 περίπτωση η και ιε Νόμου 2190/1994 και σύμφωνα με τη παράγραφο κζ του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 , όπως ισχύει) για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των προγραμμάτων και των δράσεων του 20ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα. Το 20ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (MIS 5002090) που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ελληνικό Δημόσιο.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΕ – ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ –ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ 1
ΔΕ- ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΡΕΠΟΡΤΕΡ 2
ΔΕ -ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ 5
ΔΕ- ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΙ 10
ΔΕ- ΒΟΗΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ – ΥΠΟΔΟΧΗ 1
ΔΕ- ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ 1
ΔΕ- ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 1
ΔΕ -ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 1
ΔΕ -ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ – ΚΛΗΤΗΡΑΣ 1
ΔΕ- ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1
ΔΕ -ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ –ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1
ΔΕ- ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 1
ΔΕ -ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 20
ΔΕ -ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΒΟΗΘΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ 2
ΔΕ-YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ 1
ΔΕ-ΒΟΗΘΟΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ CINEKARTA F / INFO DESKS 7
ΔΕ-ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΥΠΟΥ 1
ΔΕ-ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΟΔΗΓΟΣ 1
ΔΕ-ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ –ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 1
ΔΕ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ – ΤΑΜΙΕΣ – ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ 2
ΔΕ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ – ΤΑΜΙΕΣ – ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 10
ΔΕ-ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 1
ΔΕ-ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1
ΔΕ-ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1
ΔΕ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 5
ΔΕ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 2
ΔΕ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1
ΔΕ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ – ΤΣΑΝΤΩΝ 1
ΔΕ-ΤΕΧΝΙΚΟΙ– ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 2
ΔΕ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1
ΔΕ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1
ΠΕ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 1
ΠΕ -ΒΟΗΘΟΙ ΑΓΟΡΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 2
ΠΕ -ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ– ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ 1
ΠΕ- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 1
ΠΕ-ΒΟΗΘΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4
ΠΕ-ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 4
ΠΕΒΟΗΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 1
ΠΕ-ΒΟΗΘΟΣ ΞΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 1
ΠΕ-ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1
ΠΕ-ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ-ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1
ΠΕ-ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ 1
ΠΕ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 1
ΠΕ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 1
ΠΕ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 1
ΤΕ- ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 1
ΤΕ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ CINEKARTA F / INFO DESKS 1

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση για μια μόνο συγκεκριμένη θέση εργασίας (έναν κωδικό θέσης από τη στήλη του πίνακα). Η σώρευση αιτήσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής του συνόλου της αίτησης, η οποία αποτελείται από το ηλεκτρονικό μέρος (συμπληρώνεται στο www.filmfestival.gr) και από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών (στα γραφεία του Φ.Κ.Θ. στην Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα), λήγει την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 17:00.

Φορέας ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Θεσσαλονίκης
Έντυπα -

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close