19 προσλήψεις στο Δήμο Παύλου Μελά

Ο Δήμος Παύλου Μελά ανακοινωνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας συνολικά
δεκαεννέα (19) ατόμων ως ακολούθως:

15 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

2 ΥΕ Εργατών Οικοδόμων

1 ΔΕ Οδηγός με δίπλωμα οδήγησης Γ κατηγορίας (και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων έργου για εκσκαπτικά και φορτωτικά μηχανήματα (τύπου JCB και διαβολάκι)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέτουν την αίτηση τους και να την συνυποβάλουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: personnel @ pavlosmelas.gr. Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 23/1/2021 έως και 26/1/2021.

Φορέας ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Θεσσαλονίκης
Έντυπα -

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close