25 θέσεις εργασίας στo Δήμο Νέας Ιωνίας

Ο ∆ήµος Νέας Ιωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόµων για την κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών µε µέγιστη διάρκεια σύµβασης τριών (3) µηνών της ∆ηµοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Νοµού Αττικής και συγκεκριµένα του εξής:

 • 1 ΠΕ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ
 • 1 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 
 • 1 ΠΕ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ 
 • 1 ΠΕ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ 
 • 1 ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ
 • 1 ∆Ε ΜΑΓΕΙΡΑΣ 
 • 2 ∆Ε ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ
 • 1 ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 
 • 1∆Ε Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ 
 • 1 ∆Ε Ο∆ΗΓΟΣ
 • 1 ∆Ε ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ 
 • 5 ΥΕ ΛΑΝΤΖΕΡΙ∆ΕΣ/ΡΙΣΣΕΣ- ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ 
 • 3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
 • 5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου 40, Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία, απευθύνοντας την στο Τµήµα Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριµένα κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ επιτρέπεται µόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ∆Ε που µπορεί να καλυφθούν επικουρικώς µε εµπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ.

Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιµοποιήσει µία µόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίµησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της δηµοσίευσης της παρούσας σε ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις Υπεύθυνες ∆ηλώσεις, στο ∆ηµαρχείο ή στο site του ∆ήµου www.neaionia.gr /Προκηρύξεις

Φορέας ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Αττικής (Βορείου Τομέα Αθηνών)
Έντυπα ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close