Πρόσληψη μηχανικού στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

e-kanali-ena-asteroskopeio-620x350.jpg

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΑΑ/ΓΙ), στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος «EPOS Implementation Phase – “EPOS IP”» της Δράσης HORIZON 20/20, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ως εξής:

Περιγραφή θέσης:

Μια (1) θέση Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος, με αντικείμενο την «Ανάπτυξη αλγορίθμων αναβάθμισης και υποστήριξης του υπολογιστικού κέντρου του σεισμολογικού δικτύου και του κόμβου παροχής σεισμολογικών δεδομένων EIDA».

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης. Η συνολική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €).

Απαιτούμενα προσόντα (και συντελεστές βαρύτητας):

  • Δίπλωμα-Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (20%)
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό τομέα (20%)
  • Εμπειρία σε ανάπτυξη αλγορίθμων επεξεργασίας ψηφιακού σεισμολογικού σήματος (30%)
  • Εμπειρία σε εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων (15%)
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε συνέδρια ή επιστημονικά περιοδικά (10%)
  • Τεκμηριωμένη καλή γνώση Αγγλικών (5%)

Οι αιτήσεις και τα πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 στη Γραμματεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Λόφος Νυμφών, Θησείο 11810, Αθήνα, ή ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση: eoik@noa.gr, υπόψη κας Οικονομοπούλου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δρα Χρήστο Ευαγγελίδη, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΓΙ/ΕΑΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cevan@noa.gr.

Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Αττικής (Κεντρικού Τομέα Αθηνών)
Έντυπα -

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

20 προσλήψεις στο Δήμο Λάρισας

20 προσλήψεις στο Δήμο Λάρισας

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ανακοινωνει την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας…
Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close