Αιτήσεις συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Θεαίτητος» του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες ανάγκες για διά βίου μάθηση, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο…

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου» στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του…

ΠΜΣ «Πληροφορική και Τηλεματική» του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

Η  Σ.Ε.Σ.  του  Τμήματος Πληροφορικής  και Τηλεματικής  στην  υπ’  αριθμ. 36A/14‐04‐2016  συνεδρίαση της  αποφάσισε  την  προκήρυξη  για  την  εισαγωγή  Μεταπτυχιακών  Φοιτητών  στο …

ΠΜΣ: «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» στις κατευθύνσεις : Διοίκηση και…